Home     >   Oferta   >   Doradztwo   >   Lean w usługach

LEAN W USŁUGACH

Każda firma składa się z wielu procesów, które stanowią podstawę jej funkcjonowania. Wiele z tych procesów jest powtarzalnych niezależnie od tego czym firma się zajmuje. Przykładem może być proces wystawiania faktur, windykacja należności, zgłoszenie nowego pracownika do ZUS itd. Identyfikowanie i usuwanie zarówno wąskich gardeł jak i marnotrawstw w procesach biurowych daje ogromne korzyści polegające na skróceniu procesu, zmianie systemu kolejkowania zleceń przez co skraca się czas obiegu dokumentu czy wyeliminowanie czynności powtarzalnych.Lean management bardzo często kojarzony jest z usprawnianiem produkcji. W tym obszarze od wielu lat stosuje się optymalizację mającą na celu usuwanie wszelkiego typu marnotrawstw i wąskich gardeł. Jest to łatwe i popularne, gdyż proces jest widoczny gołym okiem. W procesach biurowych przepływ trudno jest zaobserwować gdyż odbywa się on w różnych departamentach, działach, komórkach często w postaci elektronicznej. Te trudności nie mogą jednak blokować możliwości optymalizacji procesów usługowych. Korzyści wynikające z optymalizacji procesów usługowych są niejednokrotnie dużo większe niż korzyści z usprawnień procesów produkcyjnych.
Najczęściej realizujemy projekty usprawniające procesy:
wprowadzania zamówień
ofertowania
księgowania
magazynowania
wysyłki
obiegu dokumentów
obiegu wniosków i zleceń

Procesy optymalizujemy wykorzystując standardowe narzędzia Lean Management takie jak:
czas taktu
przepływ jednej sztuki
praca standaryzowana
system pull
kolejkowanie FIFO i LIFO
mapowanie strumienia wartości
PDCA
Tablice hoshin kanri

Bardzo często elementem uzupełniającym jest dążenie do tego aby pracownicy sami rozwiązywali problemy i brali za nie odpowiedzialność. Projektujemy do tego systemy sugestii pracowniczych i wdrażamy warsztaty Kaizen.
Optymalizując każdy proces bardzo dokładnie odwzorowujemy stan obecny na mapach procesów identyfikując na nich wartości dodane dla Klienta procesu oraz wszystkie marnotrawstwa i wąskie gardła.
Realizując projekt Lean w części usługowej przedsiębiorstwa możesz skrócić czas wykonywania poszczególnych procesów nawet o 80% co przyniesie Ci realne zyski i pozwoli twojemu przedsiębiorstwu być bardziej konkurencyjnym. Lean w usługach należy rozumieć nie tylko jako usprawnienia procesów ale także jako zmiana przywództwa w organizacji która będzie wspierała zmiany wynikające ze zmian w procesach.